מדיניות החזרת מוצרים

☑️ ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה, זאת כשעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך איסוף המוצר. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. 

☑️ אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו או לאחר שהמוצר הגיע לנקודת האיסוף, באחריות הלקוח לשלוח את המוצר על חשבונו חזרה לאתר.

☑️ הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. האחריות הכוללת של האתר ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.

☑️ אחריות האתר על המוצר לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה.

☑️ האתר שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.

☑️ מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. האתר לא יטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.